Pilotní školení objektivního klinického hodnocení studentů

O víkendu 15.–16. června 2019 se v areálu Univerzitního kampusu Bohunice konalo pilotní školení zaměřené na objektivní metody hodnocení studentů OSCE (Objective Structured Clinical Examination), které bude v rámci aktivit SIMU postupně implementováno do výuky na LF MU.

24. 6. 2019

Školitel Michał Nowakowski, který přijel z Lékařské fakulty Jagellonské univerzity v Krakově, působí v oboru již řadu let a jeho zkušenosti a postřehy v oblasti OSCE byly více než užitečné. V první sekci workshopu byl blíže představen koncept a obecná metodologie OSCE stanic. Dále byla diskutována témata vhodná pro tento typ zkoušení, pozornost byla také zaměřena na benefity a přínosnost OSCE zkoušení. Opomenuty nebyly ani možné nedostatky a nevýhody, na které je možné během organizace a realizace OSCE narazit. V poslední části této sekce byly rozebrány role jednotlivých zúčastněných stran a samotný design zkoušek.

Workshop byl zaměřen velmi prakticky přímo na tvorbu OSCE, důraz byl kladen především na pochopení systému tvorby zkoušky a její logistiky. Poté se plynule přešlo k návrhu OSCE stanic, kde bylo formou diskuze přihlédnuto k potřebám účastníků a společnými silami bylo sumarizováno 6 pilotních stanic tvořících jednu zkoušku. Ve skupinách si pak účastníci postupně navrhli popis stanic, pokyny pro studenty a zkoušející, nakonec si vyzkoušeli i tvorbu samotných checklistů potřebných pro zkoušení. Během těchto aktivit byly jednotlivé kroky postupně konzultovány se školitelem, což vedlo k lepšímu pochopení celé velmi obsáhlé problematiky při vytváření OSCE. Na závěr workshopu byly shrnuty výstupy formou diskuze, ze které vyplynuly další důležité body potřebné pro spuštění prvního OSCE testování na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info