Kam směřujeme

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU) je pracovištěm pro vědeckovýzkumnou činnost, řešení vědeckých projektů a poskytování souvisejících služeb, zejména v oblasti analýzy biologických a klinických dat, organizace a managementu klinických studií a projektů klinického výzkumu, vývoje softwaru a aplikace ICT. IBA LF MU dále zajišťuje prezenční výuku a vedení závěrečných prací a podílí se na realizaci dvou studijních programů MU: Veřejné zdravotnictvíMatematická biologie a biomedicína. V roce 2018 se ústav rozrostl o České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation, které je zastřešujícím centrem pro tři mezinárodní vědeckovýzkumná centra zabývající se tvorbou a výukou systematických review a klinických doporučených postupů: Cochrane, GRADEJBI.

Historie IBA (LF) MU a nejvýznamnější události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info