Učebna

Učebna

Učebna poskytuje zázemí pro výuku lékařských i biologických oborů s využitím náročných aplikací telemedicíny a e-learningu. K dispozici je 30 studentských míst vybavených počítačem, interaktivní tabule, vizualizér, školící notebook, plazmová obrazovka i videokonferenční systém.

Multimediální učebna slouží jako hlavní místo výuky pro řadu základních a speciálních kurzů Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU.

Technické vybavení

Multimediální učebna IBA LF MU disponuje výpočetní a prezentační technikou, vhodnou pro školení, konference nebo mulimediální přednášky. Vybavení učebny tak umožňuje výuku s využitím nejrůznějších softwarových aplikací pro telemedicínu a e-learning, poskytuje prostor pro multimediální výukové materiály a veškeré dění v ní lze přenášet prostřednictvím telekonferenčního zařízení kamkoliv po internetu.

Výpočetní technika

 • 30 počítačů pro posluchače s 19“ širokoúhlými monitory
 • 1 počítač pro lektora s dotykovou 24“ obrazovkou Smart Podium 524

Konfigurace PC

 • Počítač HP ProDesk 600 G1 TWR (PN C8T90AV)
 • Procesor Intel i3-4150 (3.5 GHz, 3MB cache, 2 cores)
 • Paměť RAM HP 8GB DDR3-1600 (PC3-12800) DIMM
 • Pevný disk SSD Wertern Digital Green 240GB
 • Optická mechanika HP Slim 8X SATA SuperMulti Black Drive
 • Grafická karta Intel® HD Graphics 4400
 • Síťová karta Intel I217LM Gigabit Network Connection
 • Zvuková karta HD audio with Realtek ALC221 codec
 • Klávesnice Genius KB-110X CZ+SK černá
 • USB Myš Genius DX-110 Calm black - USB
 • Operační systém Windows10 Professinal CZ 64bit
 • Monitor Lenovo ThinkVision L1940p

Prezentační technika

Zobrazovací zařízení jsou rozmístěna tak, že práci učitele na lektorském počítači lze sledovat pohodlně z kteréhokoliv místa v učebně.

 • interaktivní tabule SMART Board 685, 16:10, 197x126cm v čele učebny
 • dataprojektor Panasonic PT-FW300NTE
 • plazmová obrazovka Panasonic TH-50PH11EK ve středu učebny
 • klasické promítací plátno 4:3 se samostatným dataprojektorem Philips
 • digitální visualisér

Videokonferenční systém

Videokonferenční jednotka je napojena na videokonferenční server a diskové úložiště, čímž je umožněno zaznamenávat a streamovat vzdělávací akce i běžné přednášky z učebny. K videokonferenčnímu serveru i k diskovému úložišti je zajištěn vzdálený přístup pro jejich administraci.

 • Videokonferenční jednotka TANDBERG Plus C20, HD kamera, HD systém, 12x optický zoom, duální kanál 
Programové vybavení

Multimediální učebna IBA LF MU disponuje specializovaným software nejen pro výuku lékařských a biologických oborů vyučovaných v rámci LF MU či FNB. Software je většinou udržován v aktuálních stabilních verzích. Aktualizace a doinstalace software probihají pravidelně vždy mezi semestry a nelze ji vyžadovat v průběhu školního roku či obratem.

Základní software

 • Microsoft Office 2016 Professional CZ (+ jazykový balíček EN)
 • Adobe Reader DC
 • Total Commander
 • ESET Antivirus 6
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • VLC media player

Analytický software

 • IBM SPSS Statistics 25
 • IBM SPSS Modeler 18
 • Statistica 13.3 EN
 • EpiInfo 7
 • R 3.5.0
 • R-Studio 1.1.453

Přehled instalovaných balíčků pro R

Multimediální učebna IBA LF MU disponuje jak základními balíky pro software R, tak i sadou doinstalovaných specializovaných nejen pro výuku lékařských a biologických oborů vyučovaných v rámci LF MU či FNB, ale i také zkompilované baličky třetích stran.

Balíčky jsou většinou udržovány v aktuálních stabilních verzích. Aktualizace a doinstalace probihají pravidelně vždy mezi semestry a nelze ji vyžadovat v průběhu školního roku či obratem.

Aktuální seznam balíků pro R:

abind 1.4-5
acepack 1.4.1
affy 1.58.0
affyio 1.50.0
affyPLM 1.56.0
akima 0.6-2
ALLMLL 1.20.0
annotate 1.58.0
AnnotationDbi 1.42.1
ape 5.1
aplpack 1.3.2
arm 1.10-1
assertthat 0.2.0
backports 1.1.2
base64enc 0.1-3
bdsmatrix 1.3-3
BH 1.66.0-1
bindr 0.1.1
bindrcpp 0.2.2
Biobase 2.40.0
BiocGenerics 0.26.0
BiocInstaller 1.30.0
BiodiversityR 2.9-2
Biostrings 2.48.0
bit 1.1-14
bit64 0.9-7
bitops 1.0-6
blob 1.1.1
brew 1.0-6
car 3.0-0
carData 3.0-1
catspec 0.97
cellranger 1.1.0
cli 1.0.0
cmprsk 2.2-7
cobs 1.3-3
coda 0.19-1
colorspace 1.3-2
coxspline 1.0-4
crayon 1.3.4
crosstalk 1.0.0
curl 3.2
data.table 1.11.4
DBI 1.0.0
devtools 1.13.6
diagram 1.6.4
DiagrammeR 1.0.0
digest 0.6.15
dichromat 2.0-0
dismo 1.1-4
doParallel 1.0.11
downloader 0.4
dplyr 0.7.6
dynfrail 0.5.2
dynpred 0.1.2
e1071 1.6-8
earth 4.6.3
effects 4.0-2
eha 2.5.1
ellipse 0.4.1
estimability 1.3
evaluate 0.10.1
expm 0.999-2
forcats 0.3.0
foreach 1.4.4
forestplot 1.7.2
Formula 1.2-3
gam 1.15
gbm 2.1.3
gcrma 2.52.0
genefilter 1.62.0
ggplot2 3.0.0
git2r 0.22.1
glue 1.2.0
Gmisc 1.6.2
gridExtra 2.3
gtable 0.2.0
gtools 3.8.1
haven 1.1.2
highr 0.7
Hmisc 4.1-1
hms 0.4.2
htmlTable 1.12
htmltools 0.3.6
htmlwidgets 1.2
httpuv 1.4.4.2
httr 1.3.1
checkmate 1.8.5
igraph 1.2.1
influenceR 0.1.0
IRanges 2.14.10
iterators 1.0.9
JM 1.4-8
joineR 1.2.4
joineRmeta 0.1.1
joineRML 0.4.2
jsonlite 1.5
kernlab 0.9-26
knitr 1.20
labeling 0.3
later 0.7.3
latticeExtra 0.6-28
lava 1.6.2
lazyeval 0.2.1
leaps 3.0
limma 3.36.2
lme4 1.1-17
lmtest 0.9-36
magrittr 1.5
manipulateWidget 0.10.0
maptools 0.9-2
maptree 1.4-7
markdown 0.8
marray 1.58.0
matrixcalc 1.0-3
MatrixModels 0.4-1
mda 0.4-10
memoise 1.1.0
meta 4.9-2
mi 1.0
mime 0.5
miniUI 0.1.1.1
minqa 1.2.4
msm 1.6.6
mstate 0.2.11
multcomp 1.4-8
munsell 0.5.0
mvna 2.0.1
mvtnorm 1.0-8
nloptr 1.0.4
nortest 1.0-4
numDeriv 2016.8-1
openssl 1.0.1
openxlsx 4.1.0
pbkrtest 0.4-7
permute 0.9-4
pillar 1.2.3
pkgconfig 2.0.1
plogr 0.2.0
plotmo 3.4.2
plotrix 3.7-2
plyr 1.8.4
preprocessCore 1.42.0
prettyunits 1.0.2
processx 3.1.0
promises 1.0.1
purrr 0.2.5
quantreg 5.36
R6 2.2.2
randomForest 4.6-14
randtoolbox 1.17.1
raster 2.6-7
Rcmdr 2.4-4
RcmdrMisc 1.0-10
RColorBrewer 1.1-2
Rcpp 0.12.17
RCurl 1.95-4.10
readr 1.1.1
readstata13 0.9.2
readxl 1.1.0
relimp 1.0-5
rematch 1.0.1
reshape2 1.4.3
rgdal 1.3-3
rgexf 0.15.3
rgl 0.99.16
rio 0.5.10
rJava 0.9-10
rlang 0.2.1
rmarkdown 1.10
rngWELL 0.10-5
RODBC 1.3-15
Rook 1.1-1
rprojroot 1.3-2
RSQLite 2.1.1
rstudioapi 0.7
S4Vectors 0.18.3
sandwich 2.4-0
scales 0.5.0
sem 3.1-9
shape 1.4.4
shiny 1.1.0
simpleaffy 2.56.0
sos 2.0-0
sourcetools 0.1.7
sp 1.3-1
SparseM 1.77
splancs 2.01-40
SQUAREM 2017.10-1
statmod 1.4.30
stringi 1.1.7
stringr 1.3.1
survey 3.33-2
survsim 1.1.5
tcltk2 1.2-11
TeachingDemos 2.10
TH.data 1.0-9
tibble 1.4.2
tidyr 0.8.1
tidyselect 0.2.4
timereg 1.9.2
tinytex 0.6
translations 3.5.1
utf8 1.1.4
vegan 2.5-2
viridis 0.5.1
viridisLite 0.3.0
visNetwork 2.0.4
webshot 0.5.0
whisker 0.3-2
withr 2.1.2
xfun 0.3
XLConnect 0.2-15
XLConnectJars 0.2-15
XML 3.98-1.11
xtable 1.8-2
XVector 0.20.0
yaml 2.1.19
zip 1.0.0
zlibbioc 1.26.0
zoo 1.8-2

Matematický software

 • Maple 2016
 • Matlab 2017b
 • Geografický software ArcGIS 10.5
 • QGIS 2.8.1
 • Google Earth (Pro)

Databázový software

 • PostgreSQL 9.5
 • DBeaver 5
 • PgAdmin 3
 • OpenRefine 2.6-beta1

Genetický software

 • ModelGenerator 8.5.1
 • Mesquite 3.1
 • MrBayes 3.2.6
 • FigTree 1.4.3
 • Tracer 1.6
 • RAxML 7.2.5

Radiologický software

TomoCon 3 VIEWER (pouze práce se snímky ve výukovém PACSu na ÚVT)

Podpůrný software

 • Adobe Flash Player
 • Java JDK 7
Často kladené dotazy

Lze v učebně pořádat jednorázové workshopy a školení?

V případě požadavku na jednorázovou akci v učebně je nutné provést následující kroky:

 • V předstihu si domluvit schůzku a přijít se fyzicky podívat na učebnu a její techické možnosti. Přítomna musí být asistentka a IT pracovník.
 • V případě požadavků na instalaci dalšího softwarového vybavení mimo aktuální seznam, je nutné předložit minimálně tři týdny předem k posouzení možností a případného nasazení. Na tuto instalaci nevzniká nárok a vyhrazujeme si právo z technických či časových důvodů odmítnout.
 • Je nezbytně nutné přijít si vyzkoušet celou akci na nečisto v dostatečném předstihu. Na telefonické technické požadavky během již probíjající nebo započaté akce týkající se připojení vlastního zařízení nebude brán zřetel.
 • V případě požadavků na zajištění doprovodných činností (catering, stoly, odemčení balkónu, atd...) je nutné se předem dohodnout s asistentkou.
 • V případě zahraníčních lektorů je nutná přítomnost česky hovořícího zástupce po celou dobu akce.

Lze využít učebnu i pro akce s posluchači bez afiliace k MU?

V odůvodněných případech (jednorázová školení a workshopy) je umožněno využití učebny i osobám bez afiliace k MU a jejím dilčím subjektům. Taková osoba (pořadatel, vyučující) může vstoupit do učebny za těchto podmínek:

 • proškolení ovládání učebny, včetně proškolení bezpečnosti provozu v učebně,
 • v doprovodu jiné osoby afiliované k MU,
 • po nahlášení a převzetí klíču oproti podpisu na sekretariátu IBA LF MU.

Je ale potřeba počítat s tím, že využití studentských počítačů v učebně je vázáno na uživatelské účty v systému MU. Lektorský počítač lze využít i bez přihlášení.

Lze v učebně prezentovat z vlastního zařízení?

Učebna obsahuje lektorský počítač, s nainstalovaným software ve shodné konfiguraci jako klientské stanice. Tento počítač je dále napojen na promítací systém učebny (smartboart, projekční plátno, televizní obrazovka).
Technické zázemí učebny umožňuje připojení vlastního zařízení pro projekci. K dispozici je VGA konektivita na oba projektory, redukce na HDMI, Display port a Thunderbolt (mini display port) jsou k zapůjčení na sekretariátu. Technickou podporu při využití vlastního zařízení neposkytujeme.

Kontakt

Rezervace učebny

Načítám mapu…