Učebna IBA

Učebna

Učebna poskytuje zázemí pro výuku lékařských i biologických oborů s využitím náročných aplikací telemedicíny a e-learningu. K dispozici je 30 studentských míst vybavených počítačem, interaktivní tabule, dotykový monitor, 4K televizor a 2x FullHD projektor.

Multimediální učebna slouží jako hlavní místo výuky pro řadu základních a speciálních kurzů Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU.

Technické vybavení

Multimediální učebna IBA LF MU disponuje výpočetní a prezentační technikou, vhodnou pro školení, konference nebo mulimediální přednášky. Vybavení učebny tak umožňuje výuku s využitím nejrůznějších softwarových aplikací pro telemedicínu a e-learning, poskytuje prostor pro multimediální výukové materiály a veškeré dění v ní lze přenášet prostřednictvím telekonferenčního zařízení kamkoliv po internetu.

Výpočetní technika

 • 30 počítačů pro posluchače s 19" širokoúhlými monitory
 • 1 počítač pro lektora s dotykovou 24" obrazovkou Smart Podium 524

Konfigurace PC

 • Počítač HP ProDesk 600 G1 TWR (PN C8T90AV)
 • Procesor Intel i3-4150 (3.5 GHz, 3MB cache, 2 cores)
 • Paměť RAM HP 8GB DDR3-1600 (PC3-12800) DIMM
 • Pevný disk SSD Wertern Digital Green 240GB
 • Optická mechanika HP Slim 8X SATA SuperMulti Black Drive
 • Grafická karta Intel® HD Graphics 4400
 • Síťová karta Intel I217LM Gigabit Network Connection
 • Zvuková karta HD audio with Realtek ALC221 codec
 • Klávesnice Genius KB-110X CZ+SK černá
 • USB Myš Genius DX-110 Calm black - USB
 • Operační systém Windows10 Professinal CZ 64bit
 • Monitor Lenovo ThinkVision L1940p

Prezentační technika

Zobrazovací zařízení jsou rozmístěna tak, že práci učitele na lektorském počítači lze sledovat pohodlně z kteréhokoliv místa v učebně.

   • interaktivní tabule SMART Board 685, 16:10, 197x126 cm v čele učebny
   • dotykový zobrazovací panel Smart Podium 500 u lektorského počítače
   • 2x DLP projektor Optoma EH400+ s FullHD rozlišením
   • LED televizor Samsung QB65R s až 4K rozlišením, ve středu učebny
Programové vybavení

Multimediální učebna IBA LF MU disponuje specializovaným software nejen pro výuku lékařských a biologických oborů vyučovaných v rámci LF MU či FNB. Software je většinou udržován v aktuálních stabilních verzích. Aktualizace a doinstalace software probihají pravidelně vždy mezi semestry a nelze ji vyžadovat v průběhu školního roku či obratem.

Základní software

 • Microsoft Office 365 
 • Adobe Reader DC
 • Total Commander
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • VLC media player

Analytický software

 • IBM SPSS Statistics 28
 • IBM SPSS Modeler 18
 • Statistica 15 CZ
 • EpiInfo 7
 • R 3.5.0
 • R-Studio 1.1.453

Přehled instalovaných balíčků pro R

Multimediální učebna IBA LF MU disponuje jak základními balíky pro software R, tak i sadou doinstalovaných specializovaných nejen pro výuku lékařských a biologických oborů vyučovaných v rámci LF MU či FNB, ale i také zkompilované baličky třetích stran.

Balíčky jsou většinou udržovány v aktuálních stabilních verzích. Aktualizace a doinstalace probihají pravidelně vždy mezi semestry a nelze ji vyžadovat v průběhu školního roku či obratem.

Aktuální seznam balíků pro R:

abind 1.4-5
acepack 1.4.1
affy 1.58.0
affyio 1.50.0
affyPLM 1.56.0
akima 0.6-2
ALLMLL 1.20.0
annotate 1.58.0
AnnotationDbi 1.42.1
ape 5.1
aplpack 1.3.2
arm 1.10-1
assertthat 0.2.0
backports 1.1.2
base64enc 0.1-3
bdsmatrix 1.3-3
BH 1.66.0-1
bindr 0.1.1
bindrcpp 0.2.2
Biobase 2.40.0
BiocGenerics 0.26.0
BiocInstaller 1.30.0
BiodiversityR 2.9-2
Biostrings 2.48.0
bit 1.1-14
bit64 0.9-7
bitops 1.0-6
blob 1.1.1
brew 1.0-6
car 3.0-0
carData 3.0-1
catspec 0.97
cellranger 1.1.0
cli 1.0.0
cmprsk 2.2-7
cobs 1.3-3
coda 0.19-1
colorspace 1.3-2
coxspline 1.0-4
crayon 1.3.4
crosstalk 1.0.0
curl 3.2
data.table 1.11.4
DBI 1.0.0
devtools 1.13.6
diagram 1.6.4
DiagrammeR 1.0.0
digest 0.6.15
dichromat 2.0-0
dismo 1.1-4
doParallel 1.0.11
downloader 0.4
dplyr 0.7.6
dynfrail 0.5.2
dynpred 0.1.2
e1071 1.6-8
earth 4.6.3
effects 4.0-2
eha 2.5.1
ellipse 0.4.1
estimability 1.3
evaluate 0.10.1
expm 0.999-2
forcats 0.3.0
foreach 1.4.4
forestplot 1.7.2
Formula 1.2-3
gam 1.15
gbm 2.1.3
gcrma 2.52.0
genefilter 1.62.0
ggplot2 3.0.0
git2r 0.22.1
glue 1.2.0
Gmisc 1.6.2
gridExtra 2.3
gtable 0.2.0
gtools 3.8.1
haven 1.1.2
highr 0.7
Hmisc 4.1-1
hms 0.4.2
htmlTable 1.12
htmltools 0.3.6
htmlwidgets 1.2
httpuv 1.4.4.2
httr 1.3.1
checkmate 1.8.5
igraph 1.2.1
influenceR 0.1.0
IRanges 2.14.10
iterators 1.0.9
JM 1.4-8
joineR 1.2.4
joineRmeta 0.1.1
joineRML 0.4.2
jsonlite 1.5
kernlab 0.9-26
knitr 1.20
labeling 0.3
later 0.7.3
latticeExtra 0.6-28
lava 1.6.2
lazyeval 0.2.1
leaps 3.0
limma 3.36.2
lme4 1.1-17
lmtest 0.9-36
magrittr 1.5
manipulateWidget 0.10.0
maptools 0.9-2
maptree 1.4-7
markdown 0.8
marray 1.58.0
matrixcalc 1.0-3
MatrixModels 0.4-1
mda 0.4-10
memoise 1.1.0
meta 4.9-2
mi 1.0
mime 0.5
miniUI 0.1.1.1
minqa 1.2.4
msm 1.6.6
mstate 0.2.11
multcomp 1.4-8
munsell 0.5.0
mvna 2.0.1
mvtnorm 1.0-8
nloptr 1.0.4
nortest 1.0-4
numDeriv 2016.8-1
openssl 1.0.1
openxlsx 4.1.0
pbkrtest 0.4-7
permute 0.9-4
pillar 1.2.3
pkgconfig 2.0.1
plogr 0.2.0
plotmo 3.4.2
plotrix 3.7-2
plyr 1.8.4
preprocessCore 1.42.0
prettyunits 1.0.2
processx 3.1.0
promises 1.0.1
purrr 0.2.5
quantreg 5.36
R6 2.2.2
randomForest 4.6-14
randtoolbox 1.17.1
raster 2.6-7
Rcmdr 2.4-4
RcmdrMisc 1.0-10
RColorBrewer 1.1-2
Rcpp 0.12.17
RCurl 1.95-4.10
readr 1.1.1
readstata13 0.9.2
readxl 1.1.0
relimp 1.0-5
rematch 1.0.1
reshape2 1.4.3
rgdal 1.3-3
rgexf 0.15.3
rgl 0.99.16
rio 0.5.10
rJava 0.9-10
rlang 0.2.1
rmarkdown 1.10
rngWELL 0.10-5
RODBC 1.3-15
Rook 1.1-1
rprojroot 1.3-2
RSQLite 2.1.1
rstudioapi 0.7
S4Vectors 0.18.3
sandwich 2.4-0
scales 0.5.0
sem 3.1-9
shape 1.4.4
shiny 1.1.0
simpleaffy 2.56.0
sos 2.0-0
sourcetools 0.1.7
sp 1.3-1
SparseM 1.77
splancs 2.01-40
SQUAREM 2017.10-1
statmod 1.4.30
stringi 1.1.7
stringr 1.3.1
survey 3.33-2
survsim 1.1.5
tcltk2 1.2-11
TeachingDemos 2.10
TH.data 1.0-9
tibble 1.4.2
tidyr 0.8.1
tidyselect 0.2.4
timereg 1.9.2
tinytex 0.6
translations 3.5.1
utf8 1.1.4
vegan 2.5-2
viridis 0.5.1
viridisLite 0.3.0
visNetwork 2.0.4
webshot 0.5.0
whisker 0.3-2
withr 2.1.2
xfun 0.3
XLConnect 0.2-15
XLConnectJars 0.2-15
XML 3.98-1.11
xtable 1.8-2
XVector 0.20.0
yaml 2.1.19
zip 1.0.0
zlibbioc 1.26.0
zoo 1.8-2

Matematický software

 • Maple 2016
 • Matlab 2017b
 • Geografický software ArcGIS 10.5
 • QGIS 2.8.1
 • Google Earth (Pro)

Databázový software

 • PostgreSQL 9.5
 • DBeaver 7
 • PgAdmin 3
 • OpenRefine 2.6-beta1

Genetický software

 • ModelGenerator 8.5.1
 • Mesquite 3.1
 • MrBayes 3.2.6
 • FigTree 1.4.3
 • Tracer 1.6
 • RAxML 7.2.5
 • MEGA 7.0.14

Radiologický software

TomoCon 3 VIEWER (pouze práce se snímky ve výukovém PACSu na ÚVT)

Podpůrný software

 • Veyon 4
 • Adobe Flash Player
 • Java JDK 8
Často kladené dotazy

Lze v učebně pořádat jednorázové workshopy a školení?

V případě požadavku na jednorázovou akci v učebně je nutné provést následující kroky:

 • V předstihu si domluvit schůzku a přijít se fyzicky podívat na učebnu a její techické možnosti. Přítomna musí být asistentka a IT pracovník.
 • V případě požadavků na instalaci dalšího softwarového vybavení mimo aktuální seznam, je nutné předložit minimálně tři týdny předem k posouzení možností a případného nasazení. Na tuto instalaci nevzniká nárok a vyhrazujeme si právo z technických či časových důvodů odmítnout.
 • Je nezbytně nutné přijít si vyzkoušet celou akci na nečisto v dostatečném předstihu. Na telefonické technické požadavky během již probíjající nebo započaté akce týkající se připojení vlastního zařízení nebude brán zřetel.
 • V případě požadavků na zajištění doprovodných činností (catering, stoly, odemčení balkónu, atd...) je nutné se předem dohodnout s asistentkou.
 • V případě zahraníčních lektorů je nutná přítomnost česky hovořícího zástupce po celou dobu akce.

Lze využít učebnu i pro akce s posluchači bez afiliace k MU?

V odůvodněných případech (jednorázová školení a workshopy) je umožněno využití učebny i osobám bez afiliace k MU a jejím dilčím subjektům. Taková osoba (pořadatel, vyučující) může vstoupit do učebny za těchto podmínek:

 • proškolení ovládání učebny, včetně proškolení bezpečnosti provozu v učebně,
 • v doprovodu jiné osoby afiliované k MU,
 • po nahlášení a převzetí klíču oproti podpisu na sekretariátu IBA LF MU.

Je ale potřeba počítat s tím, že využití studentských počítačů v učebně je vázáno na uživatelské účty v systému MU. Lektorský počítač lze využít i bez přihlášení.

Lze v učebně prezentovat z vlastního zařízení?

Učebna obsahuje lektorský počítač, s nainstalovaným software ve shodné konfiguraci jako klientské stanice. Tento počítač je dále napojen na promítací systém učebny (smartboart, projektor, televize). Technické zázemí učebny umožňuje připojení vlastního zařízení pro projekci. K dispozici je HDMI konektivita podporující FullHD rozlišení na projektor, smartboard a televizor.  Redukce na miniHDMI, Display port, Thunderbolt a USB-C jsou k zapůjčení na sekretariátu. Technickou podporu při využití vlastního zařízení neposkytujeme.

Kontakt

Rezervace učebny

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info