Workshop Vývoj a implementace datových vizualizací: reálné příklady z praxe

Vizualizace dat patří k nejdůležitějším oblastem, jimž se IBA LF MU v rámci zpracování a analýzy dat věnuje. Ve dnech 15. a 16. listopadu 2018 ústav uspořádal workshop s názvem „Vývoj a implementace datových vizualizací: reálné příklady z praxe“, který se konal v jihomoravských Hnanicích.

23. 11. 2018

Workshop proběhl v rámci řešení projektu TAME (Training Against Medical Error), podpořeného programem Erasmus+, a zúčastnili se ho i zástupci organizací, s nimiž IBA LF MU při vývoji softwarových nástrojů a řešení projektů spolupracuje. Přednášející představili konkrétní systémy, které byly vyvinuty za účelem vizualizace dat, ať už z oblasti medicíny, přírodních věd nebo státní správy.

Závěrečná sekce workshopu byla věnována diskuzi jednotlivých týmů podle zaměření na programování a využití webových aplikací, databázových systémů či testování.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info