Matematická biologie a biomedicína

Matematická biologie a biomedicína je bakalářský a navazující magisterský studijní program akreditovaný pod Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí PřF MU, který navazuje na obor Matematická biologie realizovaný na MU již od roku 1999. Studijní program umožňuje studentům získat vzdělání v přírodovědných oborech biologie, aplikované matematiky a informatiky a je vhodný pro všechny zájemce o biologii a medicínu, kterým není cizí logické myšlení, matematika a moderní informační technologie. Silnou stránkou studijního programu je jeho mezioborovost, která poskytuje studentům přehled v různých oblastech přírodních věd a umožňuje pochopení širších biologických, fyziologických, epidemiologických i environmentálních souvislostí na jedné straně a rozvoj matematických, analytických a informatických dovedností na straně druhé.

Studijní program zahrnuje dvě specializace: Epidemiologie a modelování a Biomedicínská bioinformatika. Zatímco Epidemiologie a modelování se zaměřuje na vysvětlování a modelování faktorů spojených s vlastnostmi a chováním jedinců, populací, společenstev i životního prostředí, specializace Biomedicínská bioinformatika učí studenty odpovídat na biologické a klinické otázky prostřednictvím analýzy komplexních dat molekulárně-biologických experimentů.

S programem Matematická biologie a biomedicína souvisí i pořádání letních škol zaměřených na nejrůznější oblasti tohoto vědního oboru.

Další informace o oboru a jeho náplni naleznete na webu přírodovědecké fakulty a na odkazech níže.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info