Členství v organizacích a spolupráce

Institut biostatistiky a analýz LF MU je členem následujících organizací nebo s nimi úzce spolupracuje:

Organizace evropských onkologických ústavů (OECI)

Organizace evropských onkologických ústavů (OECI)

Organizace evropských onkologických ústavů (OECI) usiluje o zlepšování onkologické péče a přenos výsledků výzkumu do klinické praxe. IBA LF MU je jediným členem této organizace, jehož primární činností není poskytování péče onkologickým pacientům.

MEFANET

MEFANET

MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork) je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi. Vyvinuli jsme jednotnou platformu pro sdílení výukových metriálů mezi fakultami a organizujeme každoroční konferenci sítě MEFANET. Současným předsedou Koordinační rady MEFANET je doc. Daniel Schwarz, který v této funkci nahradil prof. Ladislava Duška.

Česká onkologická společnost (ČOS)

Česká onkologická společnost (ČOS)

Česká onkologická společnost (ČOS) je odborná společnost ČLS JEP, která sdružuje specialisty v oboru onkologie a usiluje mj. o neustálé zlepšování zdravotnické péče o onkologické pacienty. IBA LF MU s ČOS dlouhodobě spolupracuje na vývoji informačního zázemí pro onkologickou péči v ČR, včetně hodnocení epidemiologie zhoubných nádorů, dlouhodobého přežití pacientů, screeningových programů i efektivity moderních léčebných postupů.

Innovative Partnership for Action Against Cancer

Innovative Partnership for Action Against Cancer

Cílem společné akce iPAAC (Innovative Partnership for Action Against Cancer), která sdružuje 24 partnerů z evropských zemí, je navázat na výstupy společné akce CANCON a prosadit inovativní přístupy boje proti nádorovým onemocněním. Společné pracoviště IBA LF MU a ÚZIS ČR je v tomto projektu zodpovědné zejména za vedení pracovní balíčku č. 2, tedy komunikaci a šíření výsledků, podílí se ale i na dalších aktivitách.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.Na základě smlouvy mezi ÚZIS a Masarykovou univerzitou bylo zřízeno společné pracoviště ÚZIS a IBA LF MU, která zahrnuje především tým pro analýzu dat a webstudio.

Cochrane

Cochrane

Cochrane Czech Republic je českým představitelem mezinárodní neziskové organizace Cochrane, která se zaměřuje na tvorbu systematických review. Cochrane Collaboration má více než 13 000 členů ze 130 zemí z celého světa a vytváří důvěryhodné a veřejnosti dostupné zdravotnické informace.

Joanna Briggs Collaboration

Joanna Briggs Collaboration

Zaměřujeme se na tvorbu systematických review – pouze s využitím exaktních a rigorózních vědeckých metod pro identifikaci, selekci a zhodnocení výsledků primárního výzkumu ve velmi konkrétní oblasti. Ve spolupráci se zahraničními partnery se podílíme na rozvoji metodik ke tvorbě vyšší úrovně SR – Mixed-Methods SR, Umbrella SR. Diagnostic Accuracy SR, Expert Opinion SR.