Členství v organizacích a spolupráce

Institut biostatistiky a analýz LF MU je členem následujících organizací nebo s nimi úzce spolupracuje:

MEFANET

MEFANET

MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork) je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi. Vyvinuli jsme jednotnou platformu pro sdílení výukových metriálů mezi fakultami a organizujeme každoroční konferenci sítě MEFANET. Současným předsedou Koordinační rady MEFANET je doc. Daniel Schwarz, který v této funkci nahradil prof. Ladislava Duška.

Česká onkologická společnost (ČOS)

Česká onkologická společnost (ČOS)

Česká onkologická společnost (ČOS) je odborná společnost ČLS JEP, která sdružuje specialisty v oboru onkologie a usiluje mj. o neustálé zlepšování zdravotnické péče o onkologické pacienty. IBA LF MU s ČOS dlouhodobě spolupracuje na vývoji informačního zázemí pro onkologickou péči v ČR, včetně hodnocení epidemiologie zhoubných nádorů, dlouhodobého přežití pacientů, screeningových programů i efektivity moderních léčebných postupů.

Innovative Partnership for Action Against Cancer

Innovative Partnership for Action Against Cancer

Cílem společné akce iPAAC (Innovative Partnership for Action Against Cancer), která sdružuje 24 partnerů z evropských zemí, je navázat na výstupy společné akce CANCON a prosadit inovativní přístupy boje proti nádorovým onemocněním. Společné pracoviště IBA LF MU a ÚZIS ČR je v tomto projektu zodpovědné zejména za vedení pracovní balíčku č. 2, tedy komunikaci a šíření výsledků, podílí se ale i na dalších aktivitách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info