Naše výukové aktivity

Institut biostatistiky a analýz LF MU zajišťuje výuku řady předmětů pro studenty Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU v oblasti analýzy a modelování biologických a medicínských dat, klinických studií a aplikované informatiky. Pro řadu kurzů jsou dostupné i elektronické výukové materiály.

Pracoviště je současně garantem studijního programu MU Veřejné zdravotnictví a společně s Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí se podílí na realizaci studijního programu Matematická biologie a biomedicína. Jedná se o programy s cílem vychovat nový typ odborníků se znalostmi a kvalifikací jak v oblasti matematiky a IT, tak i v biologii, ekologii a medicíně.

IBA LF MU dále působí v rámci vzdělávací sítě českých a slovenských lékařských fakult MEFANET zaměřené na budování a posílení spolupráce lékařských a nelékařských zdravotnických fakult ČR a SR při rozvoji výuky s využitím moderních informačních a komunikačních technologií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info