Nová kniha o medicínském vzdělávání a síti MEFANET

V nakladatelství Facta Medica vyšla v listopadu 2014 kniha „Computer Applications, Systems and Networks for Medical Education“. Jejími editory jsou dr. Daniel Schwarz a doc. Ladislav Dušek z IBA MU.

2. 12. 2014

Jak již název napovídá, kniha se zabývá především využitím moderních technologií ve vzdělávání mediků, lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví. První část knihy je zaměřena na popis současného stavu e-learningu v medicínském vzdělávání, publikování vzdělávacích děl na internetu, vývoji interaktivních klinických scénářů a simulací i v současné době tolik populární „gamifikaci“ vzdělávání. Dále jsou představeny samozřejmě i pilíře sítě MEFANET, jejich vznik, vývoj, implementace a využití v rámci celé sítě.
Kniha tak odráží výsledky více než osmileté spolupráce českých a slovenských lékařských a zdravotnických fakult na poli moderních forem vzdělávání, kterou lze označit v evropském měřítku za unikátní.

Kniha je v elektronické formě dostupná na webových stránkách sítě MEFANET.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info