Prezentace SIMUportfolia na odborných setkáních

Integrační platforma SIMUportfolio, jedna z klíčových agend softwarového vývoje na IBA LF MU, představuje důležitou komponentu v podpoře simulační výuky na fakultě. V lednu 2024 se naši zástupci účastnili dvou odborných setkání, kde představili její aktuální stav a výhledy do budoucna.

31. 1. 2024

Bez popisku

Hned 4. ledna to bylo výjezdní zasedání Simulačního centra LF MU na Kaprálově mlýně. To tradičně představuje dosažené výsledky, které prostřednictvím moderních metod a technologií inovují výuku lékařských a zdravotnických studijních programů. Desítky garantů výuky, pedagogů a členů různých týmů společně s vedením SIMU se sešli, aby o těchto výstupech diskutovali. Náš tým zastoupený Petrou Růžičkovou a Martinem Komendou představil aktuální stav integrační platformy SIMUportoflio, kterou společně s dalším týmy SIMU dlouhodobě rozvíjíme.

Pracovní setkání mezinárodního projektu V4 Network of Medical Simulation Centres: Building Good Practices konané 29. ledna bylo zaměřeno na sdílení zkušeností a dobré praxe mezi simulačními centry v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Na mezinárodním fóru jsme představili, jak po metodické a technické stránce realizujeme zkoušení studentů lékařských a zdravotnickým studijních programů metodou objektivní strukturované klinické evaluace (OSCE). Důležitou roli zde hraje i SIMUportfolio, které pokrývá OSCE od plánování až po samotnou realizaci a vyhodnocení.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info