Konference PREVON 2017 – prevence vážných onemocnění

Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností: Výzkum → Implementace → Kvalita → Bezpečnost → Přínos → Nákladová efektivita

Konference PREVON 2017 se bude konat 25. září 2017 v Praze a přinese aktuální informace v oblasti časné diagnostiky onemocnění.

19. 7. 2017

Konference se mimo jiné bude věnovat tématům screeningu karcinomu prsu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu. Tato témata budou představena významnými odborníky, rozebrány budou slabé a silné stránky těchto programů z pohledu aktuálních datových zdrojů. Nad aktuálním stavem a možnostmi zlepšení budou diskutovat přední odborníci, političtí zástupci i zástupci pacientů.

Konference má za cíl vybudovat platformu pro kritickou diskuzi o možnostech preventivních programů a o reálných přínosech časného záchytu vážných onemocnění v ČR. Konference rovněž představí aktivity nově založeného Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění. Diskutovány budou stávající screeningové programy, jejich výsledky, silné i slabé stránky, a dále také návrhy na možné nové programy časného záchytu onemocnění. Jde o témata zajímavá nejen pro lékaře a vědce, ale také pro pacienty a politickou reprezentaci. Jedním z cílů konference je moderovat výměnu zkušeností všech těchto skupin, které se na „běžných“ vědeckých konferencích příliš často v diskuzi nesetkávají. Konference PREVON 2017 proběhne jako součást mezinárodní konference European Digestive Cancer Days (EDCD), která navazuje na předchozí úspěšnou sérii konferencí European Colorectal Cancer Days.

Účast na konferenci je zdarma, je však nutná registrace.

Veškeré informace, včetně on-line registrace na konferenci, naleznete na webových stránkách prevon.uzis.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Pozvánka Program konference


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info