Konference MEFANET 2017 – když se může beztrestně simulovat (doplněno video)

Fotbal a medicínské vzdělávání mají minimálně jedno společné: simulování je nebo se stává jejich klíčovou součástí. Zatímco však v prvním případě se jedná o jev, řekněme to kulantně, tolerovaný, ve druhém jde naopak o věc žádoucí a aktivně podporovanou. Proto není divu, že slovo „simulace“ bylo na 11. ročníku konference MEFANET jedním nejfrekventovanějších.

3. 1. 2018

Každoroční listopadové setkání lékařských a zdravotnických fakult České a Slovenské republiky s mezinárodním přesahem bylo ovšem zcela nesimulované, reálné a bylo opět situováno do příjemných prostor brněnského hotelu Continental. Jeden ze dvou úvodních workshopů nesoucí název „Integration of low- and hi-fidelity simulations to maximize the pedagogical value of educational medical simulation centers“ byl přímo věnován různým typům simulačních technologií a inovativních pedagogických přístupů ve výuce lékařských a zdravotnických oborů. Na jeho vedení se podíleli zástupci dvou významných projektů: SIMU+ (ten asi není třeba představovat) a WAVES (Widening Access to Virtual Educational Scenarios) – evropský projekt v rámci Erasmus+ Knowledge Alliance, který provazuje akademické vzdělávací instituce a komerční sektor. Přednášku jednoho z garantů workshopu, prof. Terryho Poultona, si ostatně měli možnost vyslechnout i zaměstnanci a studenti LF MU přímo v bohunickém kampusu.

Obecnější pohled na integraci virtuálních a simulačních technologií do výuky a na mapování medicínského kurikula poskytli autoři vyzvaných přednášek, kterými byli Inga Hege (Ludwig-Maxmilians-Universität München) a Sasha Benjamin Cohen (UCSF School of Medicine, San Francisco). Oba řečníci patří ve svých oborech k uznávaným osobnostem: Inga Hege se ve svém výzkumu dlouhodobě zabývá doménou klinického rozhodování ve výuce medicíny, Sasha Cohen je vedoucí vývojář systému pro vytváření a správu kurikula Ilios.

Každý rok je jedna ze sekcí konference MEFANET věnována konkrétnímu medicínskému oboru a dopadu moderních informačních technologií na jeho výuku. Letošním tématem byla gynekologie a porodnictví. Přednášející z Brna, Prahy a Olomouce představili přístupy k výuce tohoto oboru na svých fakultách včetně interaktivních položek; za LF MU to byl prof. Martin Huser.

Zajímavé inovace se dočkala posterová sekce, kdy se pod vedením dvou předsedajících účastníci shromáždili v neformální skupině kolem prezentovaných plakátových sdělení a jejich autoři měli několik minut na jejich představení. Tím byla umožněna i mnohem širší diskuze o jednotlivých tématech. Ačkoli byla tato forma úplnou novinkou, organizátoři byli s průběhem i zpětnou vazbu nad míru spokojeni a je více než pravděpodobné, že se s ní účastníci konference setkají opět za rok.

Odborná náplň letošního MEFANETu opět demonstrovala, jak rychle se mění výuka medicíny v 21. století. Přestože samozřejmě nejvíce zkušeností a dovedností získá budoucí lékař až v reálném klinickém prostředí, virtuální technologie a simulace ho na něj mohou mnohem lépe připravit.

Další informace:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info