IBA MU v roce 2016

Následující text byl publikován ve výroční zprávě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a shrnuje nejdůležitější události a aktivity IBA MU v uplynulém roce.

14. 4. 2017

Významné události v roce 2016

Výzkumná činnost

IBA MU je řešitelem a spoluřešitelem akademických výzkumných projektů i projektů smluvního výzkumu, a to na národní i mezinárodní úrovni.

Z akademických projektů patří mezi klíčové evropský projekt CanCon, zaměřený na zlepšování organizace onkologické péče. V jeho rámci se IBA MU ve spolupráci s Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem podílel na vytvoření pilotního modelu sítě komplexní onkologické péče. Fungování této pilotní sítě tvořené onkologickými a vzdělávacími pracovišti z obou krajů (samozřejmě včetně Masarykova onkologického ústavu, FN Brno, FN u sv. Anny a Lékařské fakulty MU) bylo oficiálně zahájeno v září 2016.

Další oblastí mezinárodní spolupráce je medicínské vzdělávání a implementace moderních informačních technologií do výuky zdravotnických pracovníků. Zde je IBA MU hlavním řešitelem jednoho projektu (MEDCIN) a spoluřešitelem dalších tří projektů (CROESUS, TAME, WAVES) podpořených z evropského programu Erasmus+.

Na národní úrovni byly na pracovišti řešeny mj. čtyři grantové projekty podpořené Ministerstvem zdravotnictví ČR a 20 projektů smluvního výzkumu.

Rok 2016 v číslech

Celkový počet zaměstnanců IBA MU dosáhl koncem roku 2016 čísla 93, což je číslo srovnatelné s rokem předchozím. Největší část z tohoto počtu připadá na odborné asistenty a pracovníky a dále na analytiky dat. Do výuky na LF MU je zapojeno 20 zaměstnanců.

Pozice Počet pracovníků
Profesoři 3
Docenti 2
Odborní asistenti 7
Odborní pracovníci 34
Analytici dat 23
IT pracovníci 14
Ekonomika, administrativa 10

Publikační činnost IBA MU je založena především na interdisciplinární spolupráci s partnery z oblasti zdravotnictví a přírodních věd. Klíčovou položkou jsou články v mezinárodních odborných časopisech s impakt faktorem, jejichž počet se v posledních letech pravidelně pohybuje nad číslem 80. Oproti předešlému roku došlo k mírnému navýšení průměrné hodnoty IF, a to z 2,66 na 2,75.

Typ publikace Počet publikací
Články Jimp 81
Články Jsc 25
Ostatní odborné články 5
Kapitoly v knize 2
Autorizovaný původní software 1

 

 

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info