IBA MU v roce 2015

Následující text byl publikován ve výroční zprávě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a shrnuje nejdůležitější události a aktivity IBA MU v uplynulém roce.

10. 5. 2016

Události a zajímavosti roku 2015

Nejvýznamnější událostí roku 2015 bylo bezesporu založení společného brněnského pracoviště IBA MU a Ústavu zdravotnických informací ČR (ÚZIS), které se zabývá analýzou zdravotnických dat.

Na tomto pracovišti působí dva hlavní analytické týmy klinických dat spravovaných ÚZIS. Prvním je analytický tým DRG, který má za úkol s využitím dat zdravotních pojišťoven a referenčních nemocnic vyvinout nový klasifikační systém hospitalizačních případů v rámci optimalizace úhrad akutní lůžkové péče, druhým je pak analytický tým, který analyzuje data národních zdravotních registrů.

Pokračují rovněž mezinárodní výzkumné projekty a spolupráce. V oblasti inovativních metod v medicínském vzdělávání byly v roce 2015 zahájeny další dva projekty financované z evropského programu Erasmus+. IBA MU rovněž významně participoval na projektu EU CANCON (Cancer Control). Výstupy českých pracovišť zde byly ostatními státy EU vybrány jako pilotní pro tzv. komplexní síť onkologické péče. Ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními onkologické péče v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina se daří tento pilotní model postupně budovat.

Na konci května proběhl již čtvrtý ročník mezinárodní konference European Colorectal Cancer Days, pořádané ve spolupráci s Kanceláří poslance Evropského parlamentu RNDr. Pavla Poce, United European Gastroenterology a Asociací evropských lig proti rakovině (ECL). Konference českých a slovenských lékařských fakult MEFANET již v počtu ročníků dosáhla na číslo devět a díky zajímavým přednáškám i atraktivním workshopům opět zaujala široké publikum toužící po novinkách ve výuce zdravotnických oborů.

Rok 2015 v číslech

Celkový počet zaměstnanců IBA MU dosáhl koncem roku 2015 čísla 92, což je číslo srovnatelné s rokem předchozím. Došlo nicméně k poklesu počtu odborných asistentů, a to zejména v souvislosti s koncem projektu OP VK zaměřeného na rozvoj studijního oboru matematická biologie. Naopak se zvýšil počet analytických a IT pracovníků díky již zmíněnému založení společného analytického pracoviště s ÚZIS ČR.

Pozice Počet pracovníků
Profesoři 4
Docenti 3
Odborní asistenti 7
Odborní pracovníci 21
Analytici dat 30
IT pracovníci 17
Ekonomika, administrativa 10

Pracovníci IBA MU se v roce 2015 podíleli na vzniku 85 článků v časopisech s impakt faktorem, přičemž průměrný IF dosáhl hodnoty 2,678. Většina těchto publikací je založena na spolupráci s partnery v oblasti klinického a přírodovědného výzkumu, mj. i LF MU, FN Brno, PřF MU a MOÚ.

Za pozornost stojí určitě také oblast souhrnných výzkumných zpráv, která je vázána na vykazovaný smluvní výzkum.

Typ publikace Počet publikací
Články Jimp 85
Články Jsc 20
Ostatní odborné články 6
Knihy 2
Články ve sbornících
indexovaných ve Web of Science / Scopus
7
Certifikovaná metodika 1
Souhrnná výzkumná zpráva 16

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info