Biomedicínská data jsou u nás doma

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je pracovištěm pro vědeckovýzkumnou činnost a výuku v oblasti analýzy dat, vývoje ICT a managementu a metodologie klinických studií a syntéz.

Kam směřujeme?

Předchozí Následující

iPAAC

iPAAC

Cílem společné akce iPAAC (Innovative Partnership for Action Against Cancer), která sdružuje 24 partnerů z evropských zemí, je navázat na výstupy společné akce CANCON a prosadit inovativní přístupy boje proti nádorovým onemocněním. Společné pracoviště IBA LF MU a ÚZIS ČR je v tomto projektu zodpovědné zejména za vedení pracovní balíčku č. 2, tedy komunikaci a šíření výsledků, podílí se ale i na dalších aktivitách.

Screeningové programy

Screeningové programy

Poskytujeme informační zázemí pro tři programy screeningu zhoubných nádorů: prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla. To zahrnuje sběr anonymních dat a jejich statistické vyhodnocení, které umožňuje dlouhodobé sledování kvality a dopadu všech tří screeningových programů. Součástí informačního zázemí jsou i oficiální webové portál Mamo.cz, Kolorektum.czCervix.cz. Na hodnocení programů úzce spolupracujeme s Národním screeningovým centrem ÚZIS ČR.

EMPIRE

EMPIRE

EMPIRE je mezinárodní registr pacientů s idiopatickou plicní fibrózou. Jeho cílem je hodnocení epidemiologie tohoto onemocnění v regionu střední a východní Evropy, stanovení základních charakteristik pacientů s touto diagnózou a sledování výsledků moderních terapeutických postupů. IBA LF MU projekt koordinuje a poskytuje technologické zázemí pro sběr dat z 50 center v 11 evropských zemích, analytické výstupy a podklady pro publikace.

MEFANET

MEFANET

Jsme členem sítě MEFANET (MEdical FAculties NETwork), zaměřené na budování a posílení spolupráce lékařských a nelékařských zdravotnických fakult ČR a SR při rozvoji výuky s využitím moderních informačních a komunikačních technologií.

Simulační centrum LF MU

Simulační centrum LF MU

Simulační centrum (SIMU) Lékařské fakulty Masarykovy univerzity bude unikátní výukové pracoviště, ve kterém bude probíhat praktická výuka studentů LF MU. Vyvíjíme software pro podporu výuky a pomáháme se zaváděním nové formy klinického zkoušení studentů.

Matematická biologie a biomedicína

Matematická biologie a biomedicína

Garantujeme studijní program Matematická biologie a biomedicína, který umožňuje studentům získat vzdělání v přírodovědných oborech a naučit se využívat metody matematické statistiky, modelování a programování v analýze a interpretaci biologických a medicínských dat.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info