Platforma SIMUportfolio jako podpora pro OSCE

Zavádění praktických zkoušek ve výuce studentů medicíny (tzv. OSCE – Objective Structured Clinical Examination) na LF Mu je mj. podpořeno i platformou SIMUportfolio, které vyvíjí tým Webstudio IBA LF MU. Právě tato platforma byla podrobně prezentována na letošním ročníku konference CSEDU, která proběhla 2.–4. května 2020.

6. 5. 2020

Místo konání protentokrát neuvádíme, jelikož akce proběhla kompletně online.

Platforma SIMUportfolio je založena na podrobném parametrickém popisu celého medicínského kurikula a integruje nástroje dostupné pro podporu výuky. Pro účely OSCE přináší zejména popis stanice, kde probíhá konkrétní praktická zkouška, pokyny pro hodnotitele, studenty i případné „pacienty“, časový plán zkoušky, automatické hodnocení výsledků zkoušek a jejich archivaci a porovnání.

Podle autorů příspěvku, který je dostupný online, vyžaduje samozřejmě vývoj a naplnění platformy, stejně jako následná příprava OSCE, určitou časovou investici ze strany učitelů a garantů výuky. Tato investice se však následně vrací v podobě efektivního a objektivního praktického zkoušení studentů, které se stane nedílnou součástí výuky v rámci nově budovaného Simulačního centra LF MU.

Příspěvek ve sborníku Prezentace


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info