Letní škola matematické biologie 2022

Letošní letní škola matematické biologie byla věnována oblasti, která se během pandemie COVID-19 stalo, možná trochu nečekaně, jedním z klíčových témat komunikace mezi odbornou veřejností i směrem k veřejnosti laické: otevřeným datům a jejich významu ve zdravotnictví a biomedicíně. Zájemci se sešli 7. září 2022 v Impact Hubu v Brně.

12. 9. 2022

Poptávka veřejnosti po otevřených datech, jimiž mnohé veřejné a výzkumné instituce disponují, logicky roste. Nejen v souvislosti s pandemií koronaviru, ale i se stále širšími možnostmi zpracovávat a vizualizovat data z různých databází státní správy a dalších organizací.

Otevřené datové sady mají velmi široký rozsah uplatnění a využití, nicméně existují i mnohá úskalí a omezení daná jejich podstatou či související legislativou. Teoretická část byla proto věnována nejen seznámení se s problematikou jako takovou, ale i diskuzi o tom, do jaké míry a proč vlastně data „otevírat“. V praxi si pak účastníci vyzkoušeli zpracování a vizualizaci vybraných datových sad, zejména se zdravotnickými tématy, jako např. onkologický screening nebo psychiatrická péče. Přímou návaznost a vliv mají data a jejich interpretace na zdravotní gramotnost. I proto byl jedním z nosným témat Národní zdravotnický informační portál a jeho propojení s reporty nad dostupnými daty. V rámci praktické části byly důkladně analyzovány a zpracovávány vybrané otevřené datové sady společně s plošnou diskuzí


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info