Interaktivní prohlížeč dat Registru tuberkulózy

Interaktivní prohlížeč dat Registru tuberkulózy (RTBC) je nový webový nástroj, který odborné i laické veřejnosti umožňuje získat přehled o stavu onemocnění tuberkulózou nebo jinou mykobakteriózou z různých pohledů. V současné chvíli nástroj zpřístupňuje data za období 2000–2019.

4. 8. 2020

Prohlížeč byl vytvořen díky dlouhodobé spolupráci společného pracoviště ÚZIS ČR a IBA LF MU (analytické oddělení a webstudio) a garanta registru. V kontextu infekčních onemocnění se jedná o výjimečný projekt přesahující hranice ČR – data o tuberkulóze jsou obdobným způsobem zpřístupněna pouze v některých zemích Evropy, zobrazením dat o mykobakteriózách pak Česká republika drží prvenství.

Kromě RTBC prohlížeč částečně čerpá také z publikací Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice a Tuberkulóza a respirační nemoci, vydávaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Prostřednictvím nabídky analýz s různými nastaveními filtrů lze získat několik typů výstupů, které mohou následně sloužit jako podklady pro hodnocení epidemiologické situace v ČR.

Interaktivní prohlížeč dat o TBC naleznete na adrese https://tbc.uzis.cz/.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info