Environmentální databáze vytvořená IBA MU a RECETOX je součástí GEOSS

Mezinárodní kongresové centrum ve švýcarské Ženevě hostilo ve dnech 15.–17. ledna 2014 desáté plenární zasedání Skupiny pro sledování Země (GEO-X, Group on Earth Observation) a Ministerský summit pro zástupce 90 členských vlád, Evropskou komisi a 77 spolupracujících organizací a průmyslu.

22. 1. 2014

Hlavním cílem GEO je vytvoření globálního informačního systému GEOSS (Global Earth Observation System of Systems), který veřejně a zdarma propojí informace z devíti klíčových oblastí (biodiverzita, ekosystémy, energie, klimatické změny, počasí, přírodní/živelní katastrofy, voda, zemědělství a zdraví), získané sledováním vesmíru, oceánů, ovzduší a dalších matric. Součástí jednání byla i doprovodná veřejná výstava, která pomocí digitálních technologií a přírodních věd ukázala, jak je lidstvo díky novým informacím a jejich propojování schopno lépe sledovat, předpovídat a porozumět jevům a změnám na Zemi, což v budoucnu umožní lépe rozhodovat a využít tyto dílčí informace pro zvyšování kvality života.

„Centrum pro výzkum toxických látek (RECETOX) je do systému propojování dat o Zemi (GEOSS) zapojeno jako jediná daty přispívající organizace v České republice. RECETOX je strategický partner GEOSS v prioritní oblasti zdraví, části HE-2 (podoblast sledování toxických látek, „tracking pollutants“). Úkol daný plánem práce se nám jako jedné z mála organizací již podařilo splnit a analytické a vizualizační nástroje vytvořené společným týmem RECETOX a IBA MU pro Globální monitorovací plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (GMP) jsou tak nyní plně propojené s GEOSS“, řekla prof. Jana Klánová, ředitelka RECETOX.

„Pro oba ústavy Masarykovy univerzity je to velmi prestižní spolupráce na globální úrovni,“ dodává doc. Ladislav Dušek, ředitel IBA MU. „Jsme nyní oficiální dodavatelé komplexního IT řešení pro GMP, včetně zpracování a analýzy dat, a propojení databáze do systému GEOSS náš úspěch jen podtrhuje.“

Portál www.pops-gmp.org, globální repozitář dat vytvořený pro Program OSN pro životní prostředí (UNEP), je celosvětově ojedinělý svým rozsahem, nástroji a zejména pokrytím a informacemi o kontaminaci životního prostředí. Propojené informace pokrývají celou zeměkouli a obsahují hladiny perzistentních organických polutantů na celé zeměkouli v ovzduší a v lidských matricích do roku 2008 ve 107 souborech, které lze rovněž stáhnout z domovské stránky anebo prohlížet přes vizualizaci.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info