Dvořáčkova cena a Cena děkana LF MU za publikaci v Anesthesia & Analgesia

Publikace „Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation“ získala již dvě odborná ocenění.

29. 1. 2018

Tím prvním je Dvořáčkova cena České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP za nejlepší původní práci v oblasti anesteziologie a perioperační medicíny v roce 2016, druhým pak Cena děkana LF MU za nejvýznamnější příspěvek k rozvoji klinické medicíny za rok 2017.

Článek vyšel v odborném časopise Anesthesia & Analgesia. V týmu autorů jsou i Tomáš Pavlík a Karel Hejduk z IBA MU (nynější IBA LF MU). Cílem této noninferioritní studie bylo zjistit, zda rokuronium v kombinaci se sugammadexem přináší nějaký benefit oproti sukcinylcholinu.

Citace:

Dvořáčkova cena


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info