Data a informatika na Brněnských onkologických dnech 2023

Data a informační technologie jsou neodmyslitelnou součástí zdravotnictví a zdravotní péče už po mnoho let. Onkologie je jedním z oborů, kde to platí dvojnásob. Ilustroval to i program letošních Brněnských onkologických dnů, kde byla tomuto tématu věnována samostatná sekce.

6. 11. 2023

Bez popisku

Program edukačního semináře Data a informatika v onkologii připravili odborníci ze společného pracoviště Institutu biostatistiky a analýz LF MU a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Jednotlivé příspěvky demonstrovaly, že analýza dat a medicínská informatika prostupují prakticky všemi agendami souvisejícími s onkologickou péči, od úhrad a nákladové efektivity přes webové prezentace a vizualizace až po výsledky screeningových programů.

Páteří onkologického informačního systému v ČR zůstává Národní onkologický registr, který je již téměř 20 let zpřístupněn široké veřejnosti na webovém portálu vytvořeného IBA LF MU www.svod.cz. Konference poskytla i vhled do práce Národního screeningového centra ÚZIS ČR, které se podílí na analýze a koordinaci screeningových programů v ČR. V úzké spolupráci s IBA LF MU jsou připravovány analýzy populačních onkologických screeningových programů. V minulém roce byl zahájen i populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic, který byl na konferenci detailně představen, stejně jako pilotní program screeningu karcinomu prostaty, který bude zahájen na začátku roku 2024.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info