Analytický nástroj pro odhad aktuálního přežití

Tento portál zpřístupňuje míry aktuálního přežití u pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) v online podobě. Ve třech jednoduchých krocích můžete zanalyzovat svoje data a získat sumární tabulky i grafy v publikační kvalitě. Výpočty jsou založené na metodologii publikované v mezinárodních recenzovaných časopisech. Více informací naleznete v anglické verzi těchto stránek.

Počítané míry aktuálního přežití

  • Aktuální kumulativní incidence (Current cumulative incidence – CCI) pacientů bez známek leukémie je pravděpodobnost, že pacient s CML žije a nachází se v první či jakékoliv následující remisi (např. dosáhl kompletní cytogenetické odpovědi) po zahájení své léčby (např. inhibitory tyrozinkináz).

  • Aktuální přežití bez známek leukémie (Current leukaemia-free survival – CLFS) je pravděpodobnost, že pacient s CML žije a zůstane v první nebo jakékoliv následující remisi po dosažení první remise.

Analytický nástroj a tento portál byl vyvinut týmem autorů z následujících institucí:

  1. Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno, CZ
  2. Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, CZ
  3. CEITEC - Středoevropský technologický institut, Brno, CZ

Citace

Janousova, E., Pavlik, T., Hulek, R., Mayer, J., Dusek, L. Data analysis tool for the estimation of the current survival measures [online]. 2013. Available from: https://iba.med.muni.cz/en/current-survival-measures

Související publikace

Balík v softwaru R

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info