České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation

Co děláme

České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation vzniklo jako zastřešující centrum pro Cochrane Česká Republika, České centrum zdravotnictví založené na vědeckých důkazech: centrum excelence JBI a GRADE centra Masarykovy univerzity. Jedná se o světově unikátní centrum, které sdružuje tři nejvýznamnější mezinárodní organizace, které se zabývají problematikou EBM, metodologií výzkumu, tvorbou systematických review a klinických doporučených postupů.

Kontakt

PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.

telefon: 549 49 6691
e‑mail:

Webové stránky